<? echo meta(3); ?>

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)

 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem oddolnie tworzonym przez lokalną społeczność (sektor społeczny, gospodarczy i publiczny) dla danego obszaru wiejskiego określającym  kierunki jego rozwoju na podstawie przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz identyfikacji lokalnych potrzeb.

 

W 2015 r. Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” przygotowała LSR w oparciu o analizę dostępnych danych statystyki publicznej oraz z wykorzystaniem metod partycypacyjnych, w tym badań ankietowych mieszkańców i spotkań warsztatowych. Na tej podstawie zostały zidentyfikowane kluczowe grupy docelowe oraz problemy i wyzwania niezbędne do sformułowania celów rozwojowych, działań i wskaźników w LSR.

 

Zidentyfikowano dwa główne obszary problemów. Pierwszy dotyczy lokalnej gospodarki i rynku pracy, a drugi – aktywności i integracji społecznej.

 

W ramach tych obszarów sformułowano dwa cele ogólne LSR, tj.:

Cel ogólny 1 – „Rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia”

i Cel ogólny 2 – „Budowa kapitału społecznego w oparciu o partnerską współpracę i wykorzystanie dziedzictwa lokalnego”.

 

W ramach Celu ogólnego 1 sformułowano dwa cele szczegółowe, tj.:

Cel szczegółowy 1.1 – „Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców”

Cel szczegółowy 1.2 – „Wsparcie inicjatyw gospodarczych bazujących na lokalnych zasobach”

 

Natomiast w ramach Celu ogólnego 2 sformułowano dwa następujące cele szczegółowe, tj.:

Cel szczegółowy 2.1 – „Rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez lokalne inicjatywy i poprawę infrastruktury społecznej”

Cel szczegółowy 2.2 – „Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa”

 

Cele te realizowane są przez przedsięwzięcia wyszczególnione w LSR.

 

Na wdrażanie LSR LGD „Zielony Pierścień” otrzymała pomoc z PROW 2014-2020 w wysokości 11.230.000 zł. Z tej kwoty 9.000.000 zł zostanie przeznaczonych na wsparcie lokalnych inicjatyw o charakterze gospodarczym lub niekomercyjnym. Zasady udzielania pomocy finansowej zostały określone na naszej stronie.

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju zawarta w dniu 18 maja 2016 roku pomiędzy Województwem Lubelskim a Lokalną Grupą Działania "Zielony Pierścień"

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:1107593

Wizyty z ostatnich 30 dni:17247

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3215

Użytkownicy online:1

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij