<? echo meta(3); ?>

Szkolenia i aktywizacja

 

W ramach przyjętego przez nas Planu komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016-2020, którego głównym celem jest włączenie w jak największym stopniu mieszkańców do wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, przewidujemy szereg różnorodnych działań i środków komunikacji. Będziemy o nich informować na naszej stronie.

 

Wśród tych działań planujemy m.in. szkolenia i doradztwo indywidualne:

- w zakresie przygotowania i realizacji  wniosków o wsparcie finansowe i wniosków o płatność w ramach przedsięwzięć zaplanowanych w Strategii;

- w zakresie tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, tworzenia partnerstw i sieciowania na rzecz wspólnych inicjatyw gospodarczych;

- aktywizujące  mieszkańców w zakresie identyfikacji nowych produktów lokalnych;

- w zakresie podniesienia wiedzy i umiejętności mieszkańców co do przygotowania i wdrażania inicjatyw lokalnych i partnerskich;

- dotyczące przygotowania wniosków o wsparcie z LSR dla grup defaworyzowanych.

 

Grupy docelowe, do których skierowany jest plan komunikacji to przede wszystkim grupy kluczowe z punktu widzenia realizacji LSR, czyli: przedsiębiorcy, samorządy gminne i przedstawiciele grup defaworyzowanych. Działania skierowane są także do wszystkich mieszkańców – ukierunkowane zostały bowiem tak, aby zapewniały podnoszenie poziomu wiedzy na temat możliwości realizacji operacji w ramach LSR.

 

Regulamin świadczenia usług doradczych przez Biuro LGD

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:1107587

Wizyty z ostatnich 30 dni:17246

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3226

Użytkownicy online:4

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij