<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Dokumenty do pobrania

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023:

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 19.06.2019 r. - AKTUALNY

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 13.12.2018 r. (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 05.07.2018 r. (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 07.11.2017 r. (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 - dokument przyjęty w dniu 14.07.2017 r. (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 - dokument przyjęty w dniu 24.01.2017 r.  (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 – dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 (uchylony)

 

 

 

Załącznik Nr 1 do LSR: Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” na lata 2016-2020:

 

Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 - AKTUALNY

 

 

Załącznik Nr 2 do LSR: Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” na lata 2016-2020:

 

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 07.11.2017 - AKTUALNY

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 (uchylony)

 

 

Załącznik Nr 3 do LSR: Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” na lata 2016-2020:

 

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 19.06.2019 r. - AKTUALNY

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 13.12.2018 r. (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 05.07.2018 r. (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 07.11.2017 r. (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 14.07.2017 r. (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 24.01.2017 r. (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 16.06.2016 r. (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 (uchylony)

 

 

Załącznik Nr 4 do LSR: Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” na lata 2016-2020:

 

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 07.11.2017 - AKTUALNY

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju – dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 (uchylony)

 

 

Załącznik Nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016-2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”:

 

Harmanogram realizacji Planu Komunikacji z lokalna społecznością - dokument przyjęty w dniu 28.11.2019

Harmanogram realizacji Planu Komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjęty w dniu 29.08.2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjęty w dniu 19.06.2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjety w dniu 14.03.2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjęty w dniu 29.11.2018

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjety w dniu 07.09.2018

Harmonogram realizacji Planu komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjety w dniu 27.04.2018

Plan komunikacji z lokalną społecznością w Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 16.11.2017r. - AKTUALNY

Plan komunikacji z lokalną społecznością w Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 14.07.2017r. (uchylony)

Plan komunikacji z lokalną społecznością w Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 24.01.2017r. (uchylony)

Plan komunikacji z lokalną społecznością w Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 16.06.2016 r. (uchylony)

Plan komunikacji z lokalną społecznością Lokalnej Strategii Rozwoju – dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 (uchylony)

 

 

Kryteria oceny i wyboru operacji:

 

Kryteria wyboru operacji z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 05.07.2018 r. - AKTUALNY

Kryteria wyboru operacji z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 07.11.2017 r. (uchylony)

Kryteria wyboru operacji z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - dokument przyjęty w dniu 14.07.2017 r. (uchylony)

Kryteria wyboru operacji z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - dokument przyjęty w dniu 24.01.2017 r. (uchylony)

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - dokument przyjęty w dniu 16.06.2016 r. (uchylony)

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 r. (uchylony)

 

 

Kryteria oceny i wyboru grantobiorców (projekty grantowe):

 

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryetriów - dokument przyjęty w dniu 14.07.2017 r. - AKTUALNY

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - dokument przyjęty w dniu 24.01.2017 r. (uchylony)

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - dokument przyjęty w dniu 16.06.2016 r. (uchylony)

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 r. (uchylony)

 

Harmonogram realizacji planu komunikacji

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2018 - przyjęty 16.11.2017r

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2018 - uaktualniony 27.04.2018r

Harmanogram realizacji planu komunikacji w roku 2018 - uaktualniony 07.09.2018r.

Harmanogram realizacji planu komunikacji w roku 2019 - przyjęty 29.11.2018r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2019 - uaktualniony 14.03.2019

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2019 - uaktualniony 19.06.2019

Harmanogram realizacji planu komunikacji w roku 2019 - uaktualniony 29.08.2019

Harmanogram realizacji planu komunikacji w roku 2019 - uaktualniony 24.09.2019

Harmanogram realizacji planu komunikacji w roku 2020 - przyjęty 28.11.2019

 

Zestawienie rzeczowo - finansowe

Zestawienie rzeczowo - finansowe z realizowanych przez LGD operacji

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych- rok 2016

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych - rok 2017

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych - rok 2018

 

Ankiety monitorujące w ramach LSR

Ankieta - badanie satysfakcji wnioskodawców

Ankieta - badanie trafności doboru środków komunikacji

Ankieta monitorująca z realizacji LSR - PDF

Ankieta monitorująca z realizacji LSR - wersja edytowalna

 

 

Procedury oceny i wyboru operacji oraz grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

 

Procedura naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - dokument przyjęty w dniu 26.03.2018 r. - AKTUALNY

Procedura naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - dokument przyjęty w dniu 30.10.2017 r. - (uchylony)

Załącznik nr 1/2a - Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 - dokument przyjęty w dniu 30.10.2017 r. - AKTUALNY

Procedura naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmiotu inne niż LGD - dokument przyjęty w dniu 14.07.2017 r. - (uchylony)

Procedura naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. - (uchylony)

Załącznik nr 1/2a - Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy okreslonymi w PROW 2014-2020 - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. - (uchylony)

Procedura naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - dokument przyjęty w dniu 23.09.2016 r. (uchylony)

Załącznik nr 1/2a - Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 - dokument przyjęty w dniu 23.09.2016 r. (uchylony)

 

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 1 do procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 2 do procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. - AKTUALNY

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD - dokument przyjęty w dniu 23.09.2016 r. (uchylony)

Załącznik nr 1 do procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD - dokument przyjęty w dniu 23.09.2016 r. (uchylony)

Załącznik nr 2 do procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD - dokument przyjęty w dniu 23.09.2016 r. (uchylony)

 

Procedury w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD - dokument przyjęty w dniu 28.12.2015r. (uchylony)

 

Procedura obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 1 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 2 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 3 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 4 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 5 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 6 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 7 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

 

Procedura obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. (uchylony)

Załącznik nr 1 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. (uchylony)

Załącznik nr 2 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. (uchylony)

Załącznik nr 3 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. (uchylony)

Załącznik nr 4 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. (uchylony)

Załącznik nr 5 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. (uchylony)

Załącznik nr 6 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. (uchylony)

 

Procedury w zakresie realizacji projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 28.12.2015r.  (uchylony)

 

 

Regulamin świadczenia usług doradczych

 

 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFROW. Szczegółowe informacje o zasadach promocji znadują się w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020, która jest do pobrania TUTAJ.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:762207

Wizyty z ostatnich 30 dni:11217

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2646

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij