<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Opis przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 2.1.4: Włączenie społeczne grup defaworyzowanych, w tym seniorów (projekt grantowy)

 

Przedsięwzięcie jest wpisane w Cel ogólny nr 2 – „Budowa kapitału społecznego w oparciu o partnerską współpracę i wykorzystanie dziedzictwa lokalnego” i Cel szczegółowy nr 2.1 – „Rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez lokalne inicjatywy i poprawę infrastruktury społecznej” Lokalnej Strategii Rozwoju.

Będzie ono realizowane w postaci projektu grantowego w rozumieniu art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności i §13 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Oznacza to, że bezpośrednim beneficjentem projektu grantowego będzie LGD, która przyzna granty innym podmiotom, tzw. „grantobiorcom”, wybranym w konkursie.

Planowany budżet na realizację projektu grantowego stanowi kwotę 300.000 zł. Wsparcie finansowe na granty dla grantobiorców wynosić będzie od 5.000 zł do 15.000 zł. Poziom pomocy na grant nie może być wyższy niż 63,63% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosku, który złoży jednostka sektora finansów publicznych, 97% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosków organizacji pozarządowych i 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosków pozostałych podmiotów.

Przedsiębiorcy są wykluczeni ze wsparcia w ramach projektów grantowych na mocy §13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach tego przedsięwzięcia będą realizowane projekty, których celem jest włączenie społeczne grup defaworyzowanych na obszarze LSR zdefiniowanych w Strategii. Należą do nich: (a) osoby  korzystające z pomocy społecznej, w tym głównie seniorzy (60+) i osoby niepełnosprawne, które mają ograniczone relacje ze swoim środowiskiem społecznym i nie angażują się w życie lokalne; (b) długotrwale bezrobotni powyżej 12 miesięcy, którzy stanowią ponad połowę bezrobotnych obszaru LSR (55,5%) z mniejszymi szansami na znalezienie zatrudnienia; (c) bezrobotni powyżej 50 roku życia: to co piąta osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, w szczególności narażeni są na długotrwałe bezrobocie z powodu niskich kwalifikacji.

Przewiduje się, że efektem realizacji przedsięwzięcia będzie:

- 25 inicjatyw lokalnych;

- zwiększenie udziału grup defaworyzowanych w życiu społeczności lokalnych na obszarze LSR.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:636102

Wizyty z ostatnich 30 dni:11612

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2684

Użytkownicy online:3

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij