<? echo meta(3); ?>

Opis przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 2.2.1: Poprawa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej związanej z promocją dziedzictwa lokalnego

 

Przedsięwzięcie jest wpisane w Cel ogólny nr 2 – „Budowa kapitału społecznego w oparciu o partnerską współpracę i wykorzystanie dziedzictwa lokalnego” i Cel szczegółowy nr 2.2 – „Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa” Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przewiduje się wsparcie finansowe w wysokości od 51 tys. do 150 tys. zł na projekt na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju. Poziom pomocy nie może być wyższy niż 63,63% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosku, który złoży jednostka sektora finansów publicznych, 70% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosków przedsiębiorców, 97% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosków organizacji pozarządowych i 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosków pozostałych podmiotów.

Na realizację przedsięwzięcia zaplanowano w sumie kwotę 515.000 zł. Wsparcie finansowe zostanie udzielone wnioskodawcom wybranym w wyniku otwartego konkursu.    

W ramach tego przedsięwzięcia można realizować projekty polegające na budowie lub przebudowie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej.

Obszar LSR cechują wysokie walory krajobrazowo-przyrodnicze i kulturowe. W pracach nad Strategią uznano, że należy wspierać rozwój infrastruktury turystycznej, która przyczyni się do promocji lokalnego dziedzictwa.

 

Przewiduje się, że efektem realizacji przedsięwzięcia będzie:

- udostępnienie 5 nowych/odnowionych obiektów infrastruktury turystycznej;

- zwiększenie liczby turystów na obszarze wsparcia.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:799047

Wizyty z ostatnich 30 dni:8337

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1837

Użytkownicy online:1

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij