<? echo meta(3); ?>

Opis przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 2.1.3: Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji społecznej (projekt grantowy i operacja własna)

 

Przedsięwzięcie jest wpisane w Cel ogólny nr 2 – „Budowa kapitału społecznego w oparciu o partnerską współpracę i wykorzystanie dziedzictwa lokalnego” i Cel szczegółowy nr 2.1 – „Rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez lokalne inicjatywy i poprawę infrastruktury społecznej” Lokalnej Strategii Rozwoju.

Będzie ono realizowane w postaci:

- projektu grantowego w rozumieniu art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności i §13 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

- oraz operacji własnej LGD w rozumieniu art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz §14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020, o ile inny podmiot nie zgłosi zamiaru jej realizacji.

Oznacza to, że bezpośrednim beneficjentem projektu grantowego będzie LGD, która przyzna granty innym podmiotom, tzw. „grantobiorcom”, wybranym w konkursie.

Planowany budżet na realizację projektu grantowego stanowi kwotę 255.258 zł. Wsparcie finansowe na granty dla grantobiorców wynosić będzie od 5.000 zł do 15.000 zł. Poziom pomocy na grant nie może być wyższy niż 63,63% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosku, który złoży jednostka sektora finansów publicznych, 97% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosków organizacji pozarządowych i 80% wydatków kwalifikowanych w przypadku wniosków pozostałych podmiotów.

Przedsiębiorcy są wykluczeni ze wsparcia w ramach projektów grantowych na mocy §13 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W ramach tego przedsięwzięcia będą realizowane projekty, których celem jest wyłącznie społeczna aktywizacja i integracja mieszkańców z obszaru LSR. Preferowane są projekty innowacyjne, które przewidują wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.  Dodatkowo preferowane są projekty adresowane do seniorów (osoby 60+) i osób niepełnosprawnych korzystających z pomocy społecznej, dotyczące edukacji ekologicznej mieszkańców oraz z udziałem partnerów społecznych.

W przypadku zaplanowanej operacji własnej bezpośrednim beneficjentem będzie LGD, o ile inny podmiot nie zgłosi zamiaru jej realizacji. Efektem operacji będzie aktywizacja w ramach szkolenia/warsztatów 150 osób z obszaru LGD.

Przewiduje się wsparcie finansowe w wysokości od 5.000 do 31.950 . Poziom pomocy wynosi 100% dla LGD, 63,63% dla jednostki sektora finansów publicznych, 70% dla przedsiębiorców, 97% dla organizacji pozarządowych i 80% dla pozostałych  podmiotów.

Z przeprowadzonych w 2015 r. badań ankietowych mieszkańców okazuje się, że aż 59,9% respondentów źle lub bardzo źle ocenia zintegrowanie lokalnej społeczności. Potwierdzają to także wnioski ze spotkań warsztatowych, z których wynika, że brakuje ciekawych propozycji form spędzania wolnego czasu przez mieszkańców w świetlicach środowiskowych, słabo wygląda współpraca pomiędzy organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami oraz pomiędzy samymi organizacjami, a także brak liderów i animatorów życia kulturalnego lokalnych społeczności.  

 

Przewiduje się, że efektem realizacji przedsięwzięcia będą:

22 inicjatywy lokalne;

- 12 szkoleń/warsztatów,

- zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców z obszaru LSR.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:801415

Wizyty z ostatnich 30 dni:8322

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1942

Użytkownicy online:3

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij