<? echo meta(3); ?>

Kryteria wyboru

 

Wydawnictwo promujące produkty lokalne i tradycyjne

(katalog z legalnie wytwarzanymi produktami lokalnymi i tradycyjnymi z obszaru LSR)

 

Do oceny i wyboru wniosków ustalono siedem kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 13 pkt. (w przypadku LGD – 9 pkt.). Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 7 (w przypadku LGD – 5 pkt.).

 

Kryteria wyboru operacji:

 

1. Wkład własny wnioskodawcy

Opis: Kryterium preferuje wnioski, w których wnioskodawcy planują większy wkład własny w budżecie operacji niż wymagane minimum (to kryterium nie dotyczy operacji własnej realizowanej przez LGD).

 

Ocena punktowa:

2 pkt - udział wkładu własnego jest większy niż wymagane minimum o więcej niż 5 %

1 pkt - udział wkładu własnego jest większy niż wymagane minimum o od 2% do 5 %

0 pkt - udział wkładu własnego wynosi wymagane minimum lub jest większe o mniej niż 2 % od wymaganego minimum

 

2. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 18 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.

 

Ocena punktowa:

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 18 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie:

2 pkt – tak

0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 18 miesięcy

 

3. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne (to kryterium nie dotyczy operacji własnej realizowanej przez LGD).

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

2 pkt – tak

0 pkt – nie

 

4. Promocja produktów lokalnych

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą promować produkty lokalne większej liczby twórców i producentów z obszaru LSR.

 

Ocena punktowa:

2 pkt - wydawnictwo będzie promować legalnie wyrabiane produkty lokalne więcej niż 15 lokalnych twórców i producentów z obszaru LSR,

1 pkt - wydawnictwo będzie promować legalnie wyrabiane produkty lokalne od 10 do 15 lokalnych twórców i producentów z obszaru LSR,

0 pkt - wydawnictwo będzie promować legalnie wyrabiane produkty lokalne poniżej 10 lokalnych twórców i producentów z obszaru LSR.

 

 

5. Promocja większego obszaru LSR

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą promować produkty lokalne z większego obszaru LSR.

 

Ocena punktowa:

2 pkt - operacja będzie promować legalnie wyrabiane produkty lokalne z więcej niż 8 gmin z obszaru LSR,

1 pkt – operacja będzie promować legalnie wyrabiane produkty lokalne z obszaru od 5 do 8 gmin należących do LGD,

0 pkt – operacja będzie promować legalnie wyrabiane produkty lokalne z obszaru poniżej 5 gmin należących do LGD.

 

6. Ilość certyfikowanych produktów

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą promować jak najwięcej certyfikowanych produktów lokalnych.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – operacja będzie promować więcej niż 80 certyfikowanych produktów lokalnych

1 pkt - operacja będzie promować od 70 do 80 certyfikowanych produktów lokalnych

0 pkt – operacja będzie promować mniej niż 70 certyfikowanych produktów lokalnych.

 

7. Innowacyjność projektu

Opis: Kryterium preferuje operacje, które zakładają realizację działań innowacyjnych. Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych

 

Ocena punktowa:

Operacja zakłada realizację działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał innowacyjność przedsięwzięcia:

1. pkt - tak

0 pkt - nie.

 

Wydawnictwo promujące produkty lokalne i tradycyjne

(katalog z wzorami rękodzieła lokalnego z obszaru LSR)

 

Do oceny i wyboru wniosków ustalono sześć kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 11 pkt. (w przypadku LGD – 7 pkt.). Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 6 (w przypadku LGD – 4 pkt.).

 

Kryteria wyboru operacji:

 

1. Wkład własny wnioskodawcy

Opis: Kryterium preferuje wnioski, w których wnioskodawcy planują większy wkład własny w budżecie operacji niż wymagane minimum (to kryterium nie dotyczy operacji własnej realizowanej przez LGD).

 

Ocena punktowa:

2 pkt - udział wkładu własnego jest większy niż wymagane minimum o więcej niż 5 %

1 pkt - udział wkładu własnego jest większy niż wymagane minimum o od 2% do 5 %

0 pkt - udział wkładu własnego wynosi wymagane minimum lub jest większe o mniej niż 2 % od wymaganego minimum

 

2. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 18 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.

 

Ocena punktowa:

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 18 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie:

2 pkt – tak

0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 18 miesięcy

 

3. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne (to kryterium nie dotyczy operacji własnej realizowanej przez LGD).

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

2 pkt – tak

0 pkt – nie

 

4. Promocja lokalnego rękodzieła

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą promować rękodzieło lokalne większej liczby twórców z obszaru LSR.

 

Ocena punktowa:

2 pkt - wydawnictwo będzie promować lokalne rękodzieło więcej niż 15 lokalnych twórców z obszaru LSR,

1 pkt - wydawnictwo będzie promować lokalne rękodzieło od 10 do 15 lokalnych twórców z obszaru LSR,

0 pkt - wydawnictwo będzie promować lokalne rękodzieło mniej niż 10 lokalnych twórców z obszaru LSR.

 

 

5. Promocja większego obszaru LSR

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą promować lokalne rękodzieło z większego obszaru LSR.

 

Ocena punktowa:

2 pkt - operacja będzie promować lokalne rękodzieło z więcej niż 8 gmin z obszaru LSR,

1 pkt – operacja będzie promować lokalne rękodzieło z obszaru od 5 do 8 gmin należących do LGD,

0 pkt – operacja będzie promować lokalne rękodzieło z obszaru poniżej 5 gmin należących do LGD.

 

6. Innowacyjność projektu

Opis: Kryterium preferuje operacje, które zakładają realizację działań innowacyjnych. Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

 

Ocena punktowa:

Operacja zakłada realizację działań innowacyjnych, a wnioskodawca opisał innowacyjność przedsiewzięcia:

1 pkt - tak

0 pkt - nie.

 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o mijscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszeństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:801406

Wizyty z ostatnich 30 dni:8316

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1934

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij