<? echo meta(3); ?>

Opis przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 1.2.4: Inicjatywy promujące lokalną twórczość i produkty lokalne

 

Przedsięwzięcie jest wpisane w Cel ogólny nr 1 – „Rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia” i Cel szczegółowy nr 1.2 – „Wsparcie inicjatyw gospodarczych bazujących na lokalnych zasobach” Lokalnej Strategii Rozwoju. Na jego realizację zaplanowano w sumie kwotę 50.000 zł.

Jest to „operacja własna LGD” w rozumieniu art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz §14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. Będzie ona wdrażane przez LGD, o ile inny podmiot nie zgłosi zamiaru jego realizacji.

Przedsięwzięcie to obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie minimum 22 inicjatyw promujących lokalną twórczość i certyfikowane produkty lokalne z obszaru LSR, w tym: co najmniej jedną edycję Festiwalu Produktu Lokalnego w Nałęczowie, kilkanaście kiermaszów produktów lokalnych w Nałęczowie oraz (ewentualnie) w Kazimierzu Dolnym oraz warsztaty rękodzielnicze z udziałem lokalnych twórców dla mieszkańców obszaru LSR.

Efektem tego działania będzie: (a) minimum 9 tys. klientów uczestniczących i kupujących lokalne wyroby podczas inicjatyw promocyjnych; (b) minimum 35 mieszkańców z obszaru wsparcia uczestniczących w warsztatach rękodzielniczych; (c) udział minimum 7 twórców/producentów podczas każdej imprezy promocyjnej z obszaru co najmniej 5 gmin należących do LGD.  

Całość zadania będzie realizowana w ramach jednego projektu. Przewiduje się wsparcie finansowe w wysokości od 5.000 do 50.000 zł. Poziom pomocy wynosi 100% dla LGD, 63,63% dla jednostki sektora finansów publicznych, 70% dla przedsiębiorców, 97% dla organizacji pozarządowych i 80% dla pozostałych podmiotów.

Rynek produktów lokalnych i tradycyjnych jest dynamicznie rozwijającą się sferą gospodarki lokalnej na obszarze LSR. Z konsultacji społecznych i warsztatów przeprowadzonych z rolnikami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami na etapie przygotowania Strategii wynika, że rynek ten wymaga ciągle wsparcia promocyjnego i należy prowadzić dalsze działania aktywizujące mieszkańców w zakresie upowszechniania lokalnych wzorów rękodzielniczych i podejmowania działań gospodarczych bazujących na produktach lokalnych.

Dla prawie jednej trzeciej mieszkańców (27% respondentów) obszaru LSR ankietowanych w 2015 r.  przez LGD przetwórstwo spożywcze to obszar pozarolniczej działalności gospodarczej, który ma największe szanse na dalszy rozwój obok turystyki i usług opiekuńczych. Co trzeci ankietowany odpowiadał także, że powinny być realizowane w przyszłości inicjatywy i projekty, które będą mieć na celu rozwój przetwórstwa lokalnego i promocję produktów lokalnych.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:800024

Wizyty z ostatnich 30 dni:8200

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1718

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij