<? echo meta(3); ?>

Kryteria wyboru

 

Do oceny i wyboru wniosków ustalono siedem kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 17 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru wniosku wynosi 9.

 

Kryteria wyboru operacji:

 

1. Liczba podmiotów, które będą korzystać z inkubatora

Opis: Kryterium preferuje większą liczbę podmiotów, które po uruchomieniu inkubatora, będą wytwarzać produkty na sprzedaż na legalnym rynku

 

Ocena punktowa:

- 5 pkt – z inkubatora będzie korzystać więcej niż 10 podmiotów

- 2 pkt – z inkubatora będzie korzystać od 5 do 10 podmiotów

- 0 pkt – z inkubatora będzie korzystać mniej niż 5 podmiotów

 

2. Podmioty, które będą korzystać z inkubatora są z róznych gmin z obszaru LSR

Opis: Kryterium preferuje operacje, które przewidują, że z inkubatora będą korzystać podmioty z obszaru różnych gmin z terenu objętego LSR.

 

Ocena punktowa:

Operacja przewiduje, że z inkubatora będą korzystać podmioty z obszaru:

3 pkt – więcej niż 5 gmin z terenu objętego LSR

1 pkt – 4 lub 5 gmin z terenu objętego LSR

0 pkt – mniej niż 4 gmin z terenu objętego LSR

 

 

 

3. Status wnioskodawcy

Opis: Kryterium preferuje wnioskodawców z sektora społecznego, którzy będą realizować operację

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawcą jest:

3 pkt – stowarzyszenie rejestrowe nie prowadzące działalności gospodarczej

1 pkt – inna organizacja pozarządowa

0 pkt – inny podmiot

 

 

4. Wskaźnik przedsiębiorczości na obszarze gminy

Opis: Kryterium preferuje obszary gmin gdzie jest niższe nasycenie przedsiębiorczością, aby tworzyć warunki do powstania nowych miejsc pracy.

 

Ocena punktowa:

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców według stanu na koniec 2014 r. na obszarze gminy gdzie będzie prowadzony inkubator jest mniejsza od średniej na obszarze LSR:

2 pkt – o 10 jednostek

1 pkt - o 5 jednostek

0 pkt - jest równa lub wyższa od średniej dla obszaru LSR

 

Informujemy, że w tym kryterium przyznając punkty będą brane pod uwagę następujące dane pochodzące ze statystyk GUS za 2014 r.: 

- średni wskaźnik liczby przedsiębiorstw na 1000 mieszkańców na całym obszarze LSR (11 gmin): 71

- wskaźnik liczby przedsiębiorstw przypadający na daną gminę: Baranów - 45; Janowiec - 80; Kazimierz Dolny - 104; Końskowola - 66; Kurów - 85; Markuszów - 57; Nałęczów - 92; Puławy (gmina wiejska) - 64; Wąwolnica - 63; Wojciechów - 56 i Żyrzyn - 50.

 

 

5. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które zostaną zrealizowane do 12 miesięcy od daty podpisania umowy o wsparcie.

 

Ocena punktowa:

Inkubator przetwórstwa będzie zrealizowany w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy o wsparcie finansowe:

2 pkt – tak

0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

 

 

6. Innowacyjność projektu

Opis: Kryterium preferuje operacje, które zakładają realizację działań innowacyjnych.

 

Ocena punktowa:

Operacja zakłada realizację  działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał jej innowacyjność: 

1 pkt – tak

0 pkt – nie

Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR  lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

 

 

7. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne,

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

1 pkt – tak

0 pkt – nie

 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:799031

Wizyty z ostatnich 30 dni:8337

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1835

Użytkownicy online:1

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij