<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Kryteria wyboru

 

Do oceny i wyboru wniosków ustalono osiem kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 15 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru wniosku wynosi 8.

 

Kryteria wyboru operacji:

 

1. Nowe miejsca pracy

Opis: Kryterium premiuje projekty, w wyniku których powstanie więcej niż jedno miejsce pracy

 

Ocena punktowa:

- 2 pkt – powstaną co najmniej 3 nowe miejsca pracy (pełne etaty)

- 1 pkt - powstaną 2 nowe miejsca pracy (pełne etaty)

- 0 pkt – powstanie 1 miejsce pracy

 

2. Bezrobotni z grup defaworyzowanych określonych w LSR

Opis: Wnioskodawca zakłada zatrudnienie w inkubatorze osób defaworyzowanych wskazanych w LSR, tj. długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) lub bezrobotnych do 30 roku życia lub bezrobotnych powyżej 50 roku życia.

 

Ocena punktowa:

- 2 pkt – zatrudnienie co najmniej 2 osób bezrobotnych z grup defaworyzowanych

- 1 pkt – zatrudnienie co najmniej 1 osoby bezrobotnej z grup defaworyzowanych

- 0 pkt – brak zatrudnienia osób bezrobotnych z grup defaworyzowanych

 

3. Liczba podmiotów korzystających z inkubatora

Opis: Kryterium preferuje większą liczbę podmiotów, które po uruchomieniu inkubatora, będą wytwarzać produkty na sprzedaż na legalnym rynku.

 

Ocena punktowa:

- 3 pkt – z inkubatora będzie korzystać więcej niż 10 podmiotów

- 2 pkt – z inkubatora będzie korzystać od 5 do 10 podmiotów

- 0 pkt – z inkubatora będzie korzystać mniej niż 5 podmiotów

 

4. Rodzaj preferowanej działalności

Opis: Kryterium preferuje rodzaj działalności wskazany w diagnozie LSR

 

Ocena punktowa:

- 1 pkt – inkubator przewiduje przetwórstwo owoców i warzyw, usługi gastronomiczne

- 0 pkt – inkubator przewiduje pozostałe działalności

 

5. Wskaźnik przedsiębiorczości na obszarze gminy

Opis: Kryterium preferuje obszary gmin gdzie jest niższe nasycenie przedsiębiorczością, aby tworzyć warunki do powstania nowych miejsc pracy.

 

Ocena punktowa:

Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców według stanu na koniec 2014 r. na obszarze gminy gdzie będzie prowadzony inkubator jest mniejsza od średniej na obszarze LSR:

2 pkt – o 10 jednostek

1 pkt - o 5 jednostek

0 pkt - jest równa lub wyższa od średniej dla obszaru LSR

 

6. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które zostaną zrealizowane do 12 miesięcy od daty podpisania umowy o wsparcie.

 

Ocena punktowa:

Inkubator przetwórstwa będzie zrealizowany w terminie do 12 miesięcy od daty podpisania umowy o wsparcie finansowe:

2 pkt – tak

0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

 

7. Doświadczenie we współpracy z producentami

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których wnioskodawcami będą podmioty mające doświadczenie we współpracy z lokalnymi wytwórcami/producentami certyfikowanych produktów lokalnych lub tradycyjnych z obszaru LSR.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – tak, wnioskodawca ma doświadczenie we współpracy z lokalnymi wytwórcami/producentami certyfikowanych produktów lokalnych lub tradycyjnych z obszaru LSR

0 pkt - brak doświadczenia wnioskodawcy w tym zakresie

 

8. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne,

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

1 pkt – tak

0 pkt – nie

 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbę punktów, o miejscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:353980

Wizyty z ostatnich 30 dni:8959

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2041

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij