<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Kryteria wyboru

 

Do oceny i wyboru wniosków ustalono siedem kryteriów. Oceniane wnioski mogą otrzymać maksymalnie 12 pkt. Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji wynosi 6.

 

Kryteria wyboru operacji:

 

1. Okres realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje, które będą realizowane nie dłużej niż 12 miesięcy od daty podpisania umowy na wsparcie.

 

Ocena punktowa:

Okres realizacji operacji będzie nie dłuższy niż 12 miesięcy liczony od daty podpisania umowy na wsparcie:

2 pkt – tak

0 pkt - termin realizacji jest dłuższy niż 12 miesięcy

 

2. Doradztwo w Biurze LGD

Opis: Kryterium preferuje operacje, które były przygotowane przez wnioskodawców w ramach uzyskanego doradztwa w Biurze LGD i są kompletne.

 

Ocena punktowa:

Wnioskodawca przed złożeniem wniosku przedstawił pracownikowi Biura LGD założenia projektu (cele, działania, zakres rzeczowy, plan finansowy) i korzystał z doradztwa Biura LGD, a wniosek jest kompletny.

2 pkt – tak

0 pkt – nie

 

3. Innowacyjność projektu

Opis: Kryterium preferuje operacje, które zakładają realizację działań innowacyjnych

 

Ocena punktowa:

Innowacyjność projektu - operacja zakłada realizację  działań innowacyjnych a wnioskodawca opisał innowacyjność przedsięwzięcia

1 pkt – tak

0 pkt – nie

 

Uwaga: Innowacyjność rozumie się jako wdrożenie nowego na obszarze LSR lub znacząco udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych.

 

4. Brak obiektu na działalność kulturalną

Opis: Kryterium preferuje operacje w miejscowościach gdzie brakuje dostępności do obiektu przeznaczonego na działalność kulturalną dla lokalnej społeczności

 

Ocena punktowa:

Brak dostępności obiektu przeznaczonego na działalność kulturalną dla lokalnej społeczności w miejscowości, której dotyczy operacja:

2 pkt – tak

0 pkt – nie

 

5. Program funkcjonowania obiektu

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których opracowano z udziałem lokalnej społeczności program funkcjonowania obiektu po zakończeniu realizacji operacji.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – Wnioskodawca załączył do wniosku program funkcjonowania obiektu będącego przedmiotem wsparcia, który został przygotowany przez lokalną społeczność zgodnie z wytycznymi w naborze wniosków

0 pkt – Wnioskodawca nie załączył do wniosku programu funkcjonowania obiektu będącego przedmiotem wsparcia lub program taki nie został przygotowany z udziałem lokalnej społeczności

 

6. Wielkość wsparcia

Opis: Kryterium preferuje operacje, w których wielkość wsparcie nie przekracza kwoty 125000 zł.

 

Ocena punktowa:

2 pkt – wnioskowana kwota wsparcia operacji nie przekracza 125000 zł

0 pkt - wnioskowana kwota wsparcia operacji przekracza 125000 zł

 

7. Miejsce realizacji operacji

Opis: Kryterium preferuje operacje realizowane w miejscowościach poniżej 5 tys. mieszkańców (liczba mieszkańców jest ustalana na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku).

 

Ocena punktowa:

1 pkt - projekt jest realizowany w miejscowości zamieszkałej przez mniej niż 5 tys. mieszkańców,

0 pkt - projekt jest realizowany w miejscowości zamieszkałej przez 5 tys. mieszkańców i więcej.

 

W przypadku, gdy dwa lub więcej wniosków uzyska w procesie oceny taką samą liczbe punktów, o mijscu na liście decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Pierwszeństwo ma wniosek, który wpłynął do Biura wcześniej.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:311945

Wizyty z ostatnich 30 dni:7867

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:1850

Użytkownicy online:1

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij