<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Opis przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 1.2.7: Promocja i budowa marki produktów lokalnych i tradycyjnych

 

Przedsięwzięcie jest wpisane w Lokalnej Strategii Rozwoju w Cel ogólny nr 1 – „Rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia” i Cel szczegółowy nr 1.2 – „Wsparcie inicjatyw gospodarczych bazujących na lokalnych zasobach”. Będzie ono realizowane poprzez międzynarodowy projekt współpracy z partnerskimi LGD oraz przez operację własną. Na jego realizację zaplanowano w sumie kwotę 195.961 zł, z tego 150.000 zł na międzynarodowy projekt współpracy, a 50.000 zł na operację własną LGD.

 

Operacja własna LGD w rozumieniu art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz §14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 będzie wdrażana przez LGD, o ile inny podmiot nie zgłosi zamiaru jej realizacji. Obejmuje ona zorganizowanie i przeprowadzenie jednej imprezy promującej produkty lokalne w Nałęczowie.

 

Efektem tego działania będzie minimum 1 tys. klientów uczestniczących i kupujących lokalne wyroby podczas imprezy promocyjnej oraz minimum 20 wystawców lokalnych z obszaru LGD.

 

Całość zadania będzie realizowana w ramach jednego projektu. Przewiduje się wsparcie finansowe w wysokości od 5.000 do 50.000 . Poziom pomocy wynosi 100% dla LGD, 63,63% dla jednostki sektora finansów publicznych, 70% dla przedsiębiorców, 97% dla organizacji pozarządowych i 80% dla pozostałych  podmiotów.

 

Rynek produktów lokalnych i tradycyjnych jest dynamicznie rozwijającą się sferą gospodarki lokalnej na obszarze LSR. Z konsultacji społecznych i warsztatów przeprowadzonych z rolnikami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami na etapie przygotowania Strategii wynika, że rynek ten wymaga ciągle wsparcia promocyjnego i należy prowadzić dalsze działania aktywizujące mieszkańców w zakresie upowszechniania lokalnych wzorów rękodzielniczych i podejmowania działań gospodarczych bazujących na produktach lokalnych.

 

Dla prawie jednej trzeciej mieszkańców (27% respondentów) obszaru LSR ankietowanych w 2015 r.  przez LGD przetwórstwo spożywcze to obszar pozarolniczej działalności gospodarczej, który ma największe szanse na dalszy rozwój obok turystyki i usług opiekuńczych. Co trzeci ankietowany odpowiadał także, że powinny być realizowane w przyszłości inicjatywy i projekty, które będą mieć na celu rozwój przetwórstwa lokalnego i promocję produktów lokalnych.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:790769

Wizyty z ostatnich 30 dni:15493

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3503

Użytkownicy online:3

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij