<? echo meta(3); ?>

Opis przedsięwzięcia

 

Przedsięwzięcie 1.2.7: Promocja i budowa marki produktów lokalnych i tradycyjnych

 

Przedsięwzięcie jest wpisane w Lokalnej Strategii Rozwoju w Cel ogólny nr 1 – „Rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia” i Cel szczegółowy nr 1.2 – „Wsparcie inicjatyw gospodarczych bazujących na lokalnych zasobach”. Będzie ono realizowane poprzez międzynarodowy projekt współpracy z partnerskimi LGD oraz przez operację własną. Na jego realizację zaplanowano w sumie kwotę 195.961 zł, z tego 150.000 zł na międzynarodowy projekt współpracy, a 50.000 zł na operację własną LGD.

 

Operacja własna LGD w rozumieniu art. 17 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności oraz §14 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 będzie wdrażana przez LGD, o ile inny podmiot nie zgłosi zamiaru jej realizacji. Obejmuje ona zorganizowanie i przeprowadzenie jednej imprezy promującej produkty lokalne w Nałęczowie.

 

Efektem tego działania będzie minimum 1 tys. klientów uczestniczących i kupujących lokalne wyroby podczas imprezy promocyjnej oraz minimum 20 wystawców lokalnych z obszaru LGD.

 

Całość zadania będzie realizowana w ramach jednego projektu. Przewiduje się wsparcie finansowe w wysokości od 5.000 do 50.000 . Poziom pomocy wynosi 100% dla LGD, 63,63% dla jednostki sektora finansów publicznych, 70% dla przedsiębiorców, 97% dla organizacji pozarządowych i 80% dla pozostałych  podmiotów.

 

Rynek produktów lokalnych i tradycyjnych jest dynamicznie rozwijającą się sferą gospodarki lokalnej na obszarze LSR. Z konsultacji społecznych i warsztatów przeprowadzonych z rolnikami, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorcami na etapie przygotowania Strategii wynika, że rynek ten wymaga ciągle wsparcia promocyjnego i należy prowadzić dalsze działania aktywizujące mieszkańców w zakresie upowszechniania lokalnych wzorów rękodzielniczych i podejmowania działań gospodarczych bazujących na produktach lokalnych.

 

Dla prawie jednej trzeciej mieszkańców (27% respondentów) obszaru LSR ankietowanych w 2015 r.  przez LGD przetwórstwo spożywcze to obszar pozarolniczej działalności gospodarczej, który ma największe szanse na dalszy rozwój obok turystyki i usług opiekuńczych. Co trzeci ankietowany odpowiadał także, że powinny być realizowane w przyszłości inicjatywy i projekty, które będą mieć na celu rozwój przetwórstwa lokalnego i promocję produktów lokalnych.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:868396

Wizyty z ostatnich 30 dni:9894

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2994

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij