<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR)

 

Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) jest dokumentem oddolnie tworzonym przez lokalną społeczność (sektor społeczny, gospodarczy i publiczny) dla danego obszaru wiejskiego określającym  kierunki jego rozwoju na podstawie przeprowadzonej diagnozy obszaru oraz identyfikacji lokalnych potrzeb.

 

W 2015 r. Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” przygotowała LSR w oparciu o analizę dostępnych danych statystyki publicznej oraz z wykorzystaniem metod partycypacyjnych, w tym badań ankietowych mieszkańców i spotkań warsztatowych. Na tej podstawie zostały zidentyfikowane kluczowe grupy docelowe oraz problemy i wyzwania niezbędne do sformułowania celów rozwojowych, działań i wskaźników w LSR.

 

Zidentyfikowano dwa główne obszary problemów. Pierwszy dotyczy lokalnej gospodarki i rynku pracy, a drugi – aktywności i integracji społecznej.

 

W ramach tych obszarów sformułowano dwa cele ogólne LSR, tj.:

Cel ogólny 1 – „Rozwój lokalnej gospodarki na obszarze wsparcia”

i Cel ogólny 2 – „Budowa kapitału społecznego w oparciu o partnerską współpracę i wykorzystanie dziedzictwa lokalnego”.

 

W ramach Celu ogólnego 1 sformułowano dwa cele szczegółowe, tj.:

Cel szczegółowy 1.1 – „Kreowanie postaw przedsiębiorczych wśród mieszkańców”

Cel szczegółowy 1.2 – „Wsparcie inicjatyw gospodarczych bazujących na lokalnych zasobach”

 

Natomiast w ramach Celu ogólnego 2 sformułowano dwa następujące cele szczegółowe, tj.:

Cel szczegółowy 2.1 – „Rozwój aktywności społecznej mieszkańców poprzez lokalne inicjatywy i poprawę infrastruktury społecznej”

Cel szczegółowy 2.2 – „Zachowanie i promocja lokalnego dziedzictwa”

 

Cele te realizowane są przez przedsięwzięcia wyszczególnione w LSR.

 

Na wdrażanie LSR LGD „Zielony Pierścień” otrzymała pomoc z PROW 2014-2020 w wysokości 11.230.000 zł. Z tej kwoty 9.000.000 zł zostanie przeznaczonych na wsparcie lokalnych inicjatyw o charakterze gospodarczym lub niekomercyjnym. Zasady udzielania pomocy finansowej zostały określone na naszej stronie.

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju zawarta w dniu 18 maja 2016 roku pomiędzy Województwem Lubelskim a Lokalną Grupą Działania "Zielony Pierścień"

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:761240

Wizyty z ostatnich 30 dni:11053

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2657

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij