<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Marka Lokalna Zielony Pierścień

LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Zarząd

 

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

 

W skład Zarządu wchodzi 11 osób – po jednym reprezentancie z terenu każdej gminy będącej członkiem LGD.

 

Do kompetencji Zarządu należy:

1) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

2) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

3) kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia,

4) zwoływanie Walnego Zebrania Członków i przygotowywanie projektów uchwał dla Walnego Zebrania Członków,

5) przygotowanie propozycji wysokości składek członkowskich,

6) opracowanie i realizowanie lokalnej strategii rozwoju (LSR),

7) powołanie Biura Stowarzyszenia,

8) ustalanie warunków zatrudnienia i zasad wynagradzania Prezesa jako kierownika Biura Stowarzyszenia;

9) ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia i nadzór nad nim,

10) przygotowanie wniosków do otrzymania środków pomocowych dla Stowarzyszenia,

11) przedłożenie Walnemu Zebraniu Członków wniosku z kandydatami do Rady,

12) realizowanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

13) zaciąganie zobowiązań w imieniu Stowarzyszenia w ramach uchwalonego budżetu oraz limitu zaciągania kredytów,

14) przygotowywanie projektów budżetu i planów pracy Stowarzyszenia, a także sprawozdań z ich wykonania,

15) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

 

Zarząd działa w oparciu o statut i regulamin pracy Zarządu przyjęty przez Walne Zebranie Członków.

 

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:989862

Wizyty z ostatnich 30 dni:16387

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3572

Użytkownicy online:4

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij