<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Marka Lokalna Zielony Pierścień

LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Walne Zebranie Członków (WZC)

 

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą w organizacji. Tworzą je zwyczajni członkowie Stowarzyszenia.

 

Do kompetencji Walnego Zebrania należy w szczególności:

1) uchwalanie kierunków i programu działania Stowarzyszenia,

2) ustalanie liczby członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej,

3) wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej w tajnym głosowaniu,

4) powoływanie i odwoływanie w tajnym głosowaniu członków Rady na wniosek Zarządu,

5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, w szczególności dotyczących projektów realizowanych w ramach lokalnej strategii opracowanej przez LGD,

6) udzielanie absolutorium Zarządowi,

7) uchwalanie zmian Statutu,

8) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Stowarzyszenia do innych organizacji,

9) podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przekazania jego majątku,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia,

11) uchwalanie regulaminów wewnętrznych Stowarzyszenia,

12) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

13) zatwierdzanie budżetu,

14) ustalanie limitów do zaciągania kredytów i pożyczek przez Zarząd,

15) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Zarząd, Radę, Komisję Rewizyjną i członków Stowarzyszenia,

16) rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków, wykluczenia ze Stowarzyszenia bądź nieprzyjęcia do Stowarzyszenia,

17) zatwierdzanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Zielony Pierścień”,

18) zatwierdzanie wysokości składek członkowskich i wpisowego na wniosek Zarządu.

 

Walne Zebranie działa na podstawie statutu Stowarzyszenia i przyjętego Regulaminu.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:989807

Wizyty z ostatnich 30 dni:16345

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3545

Użytkownicy online:4

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij