<? echo meta(3); ?>

Nabór wniosków nr 23/2022 - podjęcie działalności gospodarczej (start-up)

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (start-up) ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 324.667,82 EURO, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1.298.671,28 zł.

 

Termin składania wniosków: od 9 do 25 MAJA 2022 r.

 

Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, pokój 01.

 

Forma wsparcia: premia na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60.000,00 zł na jeden projekt.

 

Dokumenty do pobrania:

 

- Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja) 

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

            - edytowalny w formacie EXCEL

            - w formacie PDF

           - Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

          

- Biznesplan

            - wersja edytowalna w formacie WORD

            - w formacie PDF

            - aktywny formularz do obliczeń finansowych

            - Informacje pomocnicze przy wypełnianie biznesplanu

 

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- Opis lokalnych kryteriów wyboru operacji           

 

 

Punkty za doradztwo:

- Regulamin doradztwa

W tym naborze Wnioskodawca najpóźniej w terminie do 16 maja 2022 r. przesyła drogą elektroniczną wstępnie przygotowany wniosek i biznesplan do konsultacji na punkty.

 

Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji:

 

- Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji (Formularz 1/P-1.2/P-1.2.3)

- Oświadczenie Wnioskodawcy o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych na dzień składania wniosku (Formularz 3/P-1.2.2) 

 

- Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

- Regulamin Rady oceniającej wnioski

 

Formularz umowy o przyznanie pomocy

 

Formularz wniosku o płatność:

 

- edytowalny w formacie EXCEL 

- w formacie PDF

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

- Załącznik – wykaz faktur

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego)

Start_23

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:1153742

Wizyty z ostatnich 30 dni:12945

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3900

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij