<? echo meta(3); ?>

Nabór wniosków nr 16/2019 – wsparcie na współpracę przedsiębiorców w turystyce

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR dotyczącej świadczenia usług turystycznych w ramach Przedsięwzięcia 1.2.6 – Wspieranie współpracy między przedsiębiorcami w zakresie sieciowania usług turystycznych ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 81.287 zł.

 

Termin składania wniosków: od 10 września do 30 września 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, pokój 01.

 

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 

Dokumenty do pobrania:

 

- Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja) 

 

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

            - edytowalny w EXCEL

            - w formacie PDF

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania:

            - w formacie EXCEL

            - w formacie PDF

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

           

- Biznesplan

            - wersja edytowalna w formacie WORD

            - w formacie PDF

- tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

        

- Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

            - Oświadczenie w formacie PDF

            - Oświadczenie w formacie EXCEL

            - Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

  

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- Opis lokalnych kryteriów wyboru operacji

 

Oświadczenie RODO

 

Punkty za doradztwo:

- Regulamin doradztwa

W tym naborze Wnioskodawca najpóźniej w terminie do 23 września 2019 r. przesyła do Biura LGD drogą elektroniczną wstępnie przygotowany wniosek i biznesplan do konsultacji na punkty.

 

 

- Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji:

- Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji;

- Informacja na temat planowanej promocji atrakcji turystycznych i ofert turystycznych.

Uzasadnienie innowacyjności operacji.

 

 

- Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

- Regulamin Rady oceniającej wnioski

- Procedura naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

 

- Formularz umowy o przyznanie pomocy

- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

- Załącznik nr 2 do Umowy

- Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

 

Formularz wniosku o płatność:

- edytowalny w EXCEL

- w formacie PDF

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego).

LGD Zielony Pierścień

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:1107590

Wizyty z ostatnich 30 dni:17249

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3228

Użytkownicy online:7

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij