<? echo meta(3); ?>

Dokumenty do pobrania

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023:

 

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2024 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 12.10.2023 r. - AKTUALNY

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2024 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 27.02.2023 r. - (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2024 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 17.11.2022 r. - (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2024 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 20.12.2021 r. - (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 10.11.2021 r. - (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 26.11.2020 r. - (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 25.03.2020 r. - (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 19.06.2019 r. (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 13.12.2018 r. (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 05.07.2018 r. (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 07.11.2017 r. (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 - dokument przyjęty w dniu 14.07.2017 r. (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 - dokument przyjęty w dniu 24.01.2017 r.  (uchylony)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023 – dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 (uchylony)

 

 

 

Załącznik Nr 1 do LSR: Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” na lata 2016-2020:

 

Procedura aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju – dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 - AKTUALNY

 

 

Załącznik Nr 2 do LSR: Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” na lata 2016-2020:

 

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 07.11.2017 - AKTUALNY

Procedury dokonywania ewaluacji i monitoringu w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 (uchylony)

 

 

Załącznik Nr 3 do LSR: Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” na lata 2016-2020:

 

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 12.10.2023 r. - AKTUALNY

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 27.02.2023 r. - (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 17.11.2022 r. - (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 20.12.2021 r. - (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 10.11.2021 r. - (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 26.11.2020 r. - (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 25.03.2020 r. - (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 19.06.2019 r. (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 13.12.2018 r. (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 05.07.2018 r. (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 07.11.2017 r. (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 14.07.2017 r. (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 24.01.2017 r. (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 16.06.2016 r. (uchylony)

Plan działania dotyczący wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju – dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 (uchylony)

 

 

Załącznik Nr 4 do LSR: Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” na lata 2016-2020:

 

Budżet Lokalnej Startegii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 20.12.2021 - AKTUALNY

Budżet Lokalnej Startegii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 10.11.2021 - (uchylony)

Budżet Lokalnej Startegii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 26.11.2020 - (uchylony)

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 07.11.2017 - (uchylony)

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju – dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 (uchylony)

 

 

Załącznik Nr 5 do LSR: Plan komunikacji z lokalną społecznością na lata 2016-2020 w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”:

 

Harmanogram realizacji Planu Komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjęty w dniu 02.03.2021

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjęty w dniu 26.11.2020

Harmanogram realizacji Planu Komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjęty w dniu 04.06.2020

Harmanogram realizacji Planu Komunikacji z lokalna społecznością - dokument przyjęty w dniu 28.11.2019

Harmanogram realizacji Planu Komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjęty w dniu 29.08.2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjęty w dniu 19.06.2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjety w dniu 14.03.2019

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjęty w dniu 29.11.2018

Harmonogram realizacji Planu Komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjety w dniu 07.09.2018

Harmonogram realizacji Planu komunikacji z lokalną społecznością - dokument przyjety w dniu 27.04.2018

Plan komunikacji z lokalną społecznością w Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 20.12.2021 - AKTUALNY

Plan komunikacji z lokalną społecznością w Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjety w dniu 10.11.2021 - (uchylony)

Plan komunikacji z lokalną społecznością w Lokalnej Strategii Rozwoju -  dokument przyjęty w dniu 12.05.2021 (uchylony)

Plan komunikacji z lokalną społecznością w Lokalnej Strategii Rozwoju (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 16.11.2017r.

Plan komunikacji z lokalną społecznością w Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 14.07.2017r. (uchylony)

Plan komunikacji z lokalną społecznością w Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 24.01.2017r. (uchylony)

Plan komunikacji z lokalną społecznością w Lokalnej Strategii Rozwoju - dokument przyjęty w dniu 16.06.2016 r. (uchylony)

Plan komunikacji z lokalną społecznością Lokalnej Strategii Rozwoju – dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 (uchylony)

 

 

Kryteria oceny i wyboru operacji:

 

Kryteria wyboru operacji z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 27.02.2023 r. - AKTUALNY

Kryteria wyboru operacji z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 25.03.2020 r. (uchylony)

Kryteria wyboru operacji z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 05.07.2018 r. (uchylony)

Kryteria wyboru operacji z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów (tekst jednolity) - dokument przyjęty w dniu 07.11.2017 r. (uchylony)

Kryteria wyboru operacji z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - dokument przyjęty w dniu 14.07.2017 r. (uchylony)

Kryteria wyboru operacji z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - dokument przyjęty w dniu 24.01.2017 r. (uchylony)

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - dokument przyjęty w dniu 16.06.2016 r. (uchylony)

Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 r. (uchylony)

 

 

Kryteria oceny i wyboru grantobiorców (projekty grantowe):

 

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryetriów - dokument przyjęty w dniu 14.07.2017 r. - AKTUALNY

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - dokument przyjęty w dniu 24.01.2017 r. (uchylony)

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - dokument przyjęty w dniu 16.06.2016 r. (uchylony)

Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany tych kryteriów - dokument przyjęty w dniu 28.12.2015 r. (uchylony)

 

Harmonogram realizacji planu komunikacji

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2018 - przyjęty 16.11.2017r

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2018 - uaktualniony 27.04.2018r

Harmanogram realizacji planu komunikacji w roku 2018 - uaktualniony 07.09.2018r.

Harmanogram realizacji planu komunikacji w roku 2019 - przyjęty 29.11.2018r.

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2019 - uaktualniony 14.03.2019

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2019 - uaktualniony 19.06.2019

Harmanogram realizacji planu komunikacji w roku 2019 - uaktualniony 29.08.2019

Harmanogram realizacji planu komunikacji w roku 2019 - uaktualniony 24.09.2019

Harmanogram realizacji planu komunikacji w roku 2020 - przyjęty 28.11.2019

Harmanogram realizacji planu komunikacji w  roku 2020 - uaktualniony 04.06.2020

Harmanogram realizacji planu komunikacji w roku 2020 - uaktualniony 26.11.2020

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2021 - przyjety 26.11.2020

Harmanogram realizacji planu komunikacji w roku 2021 - uaktualniony 02.03.2021

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2021 - uaktualniony 12.05.2021

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2021 - uaktualniony 10.11.2021

Harmonogram realizacji planu komunikacji w roku 2022 - przyjety 10.11.2021

Harmanogram realizacji planu komunikacji w roku 2022 - uaktualniony 28.06.2022

Harmanogram realizacji planu komunikacji w roku 2023 - przyjety 17.11.2022

 

Zestawienie rzeczowo - finansowe

Zestawienie rzeczowo - finansowe z realizowanych przez LGD operacji

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych- rok 2016

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych - rok 2017

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych - rok 2018

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych - rok 2019

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych - rok 2020

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych - rok 2021

Informacja o sposobie wykorzystania środków finansowych - rok 2022

 

Ankiety monitorujące w ramach LSR

Ankieta - badanie satysfakcji wnioskodawców

Ankieta - badanie trafności doboru środków komunikacji

Ankieta monitorująca z realizacji LSR - PDF

Ankieta monitorująca z realizacji LSR - wersja edytowalna

 

 

Procedury oceny i wyboru operacji oraz grantobiorców w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023

 

Procedura naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niz LGD - dokument przyjęty w dniu 02.12.2020r. - AKTUALNY

Załącznik nr 1/2a - Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 - dokument przyjęty w dniu 02.12.2020 - AKTUALNY

Procedura naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - dokument przyjęty w dniu 29.10.2020r. - (uchylony)

Procedura naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - dokument przyjęty w dniu 26.03.2018 r. - (uchylony)

Procedura naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - dokument przyjęty w dniu 30.10.2017 r. - (uchylony)

Załącznik nr 1/2a - Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 - dokument przyjęty w dniu 30.10.2017 r. - (uchylony)

Procedura naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmiotu inne niż LGD - dokument przyjęty w dniu 14.07.2017 r. - (uchylony)

Procedura naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. - (uchylony)

Załącznik nr 1/2a - Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy okreslonymi w PROW 2014-2020 - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. - (uchylony)

Procedura naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - dokument przyjęty w dniu 23.09.2016 r. (uchylony)

Załącznik nr 1/2a - Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020 - dokument przyjęty w dniu 23.09.2016 r. (uchylony)

 

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD - dokument przyjęty w dniu 02.12.2020 - AKTUALNY

Załącznik Nr 1 do procedury oceny i wyboru operacji własnych - dokument przyjęty w dniu 02.12.2020 - AKTUALNY

Załącznik Nr 2 do procedury oceny i wyboru operacji własnych - dokument przyjęty w dniu 02.12.2020 - AKTUALNY

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. - (uchylony)

Załącznik nr 1 do procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. - (uchylony)

Załącznik nr 2 do procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. - (uchylony)

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD - dokument przyjęty w dniu 23.09.2016 r. (uchylony)

Załącznik nr 1 do procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD - dokument przyjęty w dniu 23.09.2016 r. (uchylony)

Załącznik nr 2 do procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD - dokument przyjęty w dniu 23.09.2016 r. (uchylony)

 

Procedury w zakresie przeprowadzania naboru i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD - dokument przyjęty w dniu 28.12.2015r. (uchylony)

 

Procedura obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 26.03.2018 - AKTUALNY

Procedura obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - uchylony

Załącznik nr 1 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 2 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 3 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 4 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 5 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 6 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

Załącznik nr 7 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 18.12.2017 r. - AKTUALNY

 

Procedura obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. (uchylony)

Załącznik nr 1 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. (uchylony)

Załącznik nr 2 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. (uchylony)

Załącznik nr 3 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. (uchylony)

Załącznik nr 4 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. (uchylony)

Załącznik nr 5 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. (uchylony)

Załącznik nr 6 do procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 11.01.2017 r. (uchylony)

 

Procedury w zakresie realizacji projektów grantowych - dokument przyjęty w dniu 28.12.2015r.  (uchylony)

 

Regulamin świdczenia usług doradczych - AKTUALNY

Regulamin świadczenia usług doradczych - (uchylony)

 

 

Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020

Wszystkich beneficjentów obowiązuje poinformowanie opinii publicznej o celu operacji i wsparciu operacji z EFROW. Szczegółowe informacje o zasadach promocji znadują się w Księdze wizualizacji znaku PROW 2014-2020, która jest do pobrania TUTAJ.

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:1296171

Wizyty z ostatnich 30 dni:13289

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3096

Użytkownicy online:1

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij