<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Nabór wniosków nr 4/2016 – na operacje w zakresie rozwijania działalności gospodarczej (rozwój firm)

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez rozwijanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.3 – Wsparcie na rozwój istniejących przedsiębiorstw ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 1.040.000 zł.

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia: od 22 listopada 2016 r. do 21 grudnia 2016 r.

 

Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Sekretariat (pokój 01) Biura Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

 

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowanych do 70%.

Wysokość wsparcia na jedną operację wynosi od 26.000,00 zł do 300.000,00 zł. Wysokość wsparcia na utworzenie każdego jednego miejsca pracy nie może przekroczyć kwoty 100.000,00 zł.

 

Dokumenty do pobrania:

- Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja)

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

            - edytowalny w EXCEL

            - w formacie PDF 

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy - zaktualizowana wersja od 25.11.2016 r. (zmiany zaznaczono na żółto)

- Biznesplan

            - wersja edytowalna w formacie Word

            - w formacie PDF

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

- Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

            - wersja edytowalna w formacie Excel

            - w formacie PDF

- Zasady wypełniania oświadczenia podmiou ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym

- Opis lokalnych kryteriów wyboru operacji

- Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji:

            - Oświadczenie Wnioskodawcy o planowanym zatrudnieniu osób z grup defaworyzowanych (Formularz 3/P-1.2.3);

- Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji (Formularz 1/P-1.2.2/P-1.2.3).

 

- Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

- Regulamin Rady LGD oceniającej wnioski

- Formularz umowy o przyznanie pomocy

- Załącznik nr 1 do Umowy

- Załącznik nr 2 do Umowy

- Załącznik nr 3 do Umowy

- Załącznik nr 4 do Umowy

- Załącznik nr 5 do Umowy

- Załącznik nr 5a do Umowy

 

Formularz wniosku o płatność:

            - edytowalny w EXCEL

            - w formacie PDF

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego)

LGD Zielony Pierścień

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:524870

Wizyty z ostatnich 30 dni:9903

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2936

Użytkownicy online:1

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij