<? echo meta(3); ?>

Nabór wniosków nr 2/2016 – na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2 – Poprawa lokalnej infrastruktury rekreacyjnej ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 543.000

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia: od 17 października do 15 listopada 2016 r.

Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Sekretariat (pokój 01) Biura Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn.

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych.

Zakres tematyczny naboru wniosków dotyczy wsparcia operacji na budowę lub przebudowę ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej (boiska, place zabaw, plenerowe siłownie, inne obiekty rekreacyjne), która będzie bezpośrednio służyć mieszkańcom na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju do aktywnego spędzania czasu wolnego. Planowana infrastruktura ma stworzyć warunki do poprawy jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Tryb składania wniosków o udzielenie wsparcia: wniosek o udzielenie wsparcia wraz z załącznikami należy złożyć w wersji papierowej w 1 egzemplarzu bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 3 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 listopada 2016 r. o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną do Sekretariatu Biura LGD najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 15 listopada 2016 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

- Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja)

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

- Opis lokalnych kryteriów wyboru operacji

- Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji:

 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

Regulamin Rady LGD oceniającej wnioski

Formularz umowy o przyznanie pomocy

Formularz wniosku o płatność:

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego)

 

LGD Zielony Pierścień

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:811836

Wizyty z ostatnich 30 dni:11004

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2837

Użytkownicy online:4

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij