<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Nabór wniosków nr 14/2019 – podjęcie działalności gospodarczej (start-up)

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 – Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (start-up) ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 1.020.000 zł.

 

Termin składania wniosków: od 23 kwietnia do 10 maja 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, pokój 01.

 

Forma wsparcia: premia na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 60.000,00 zł na jeden projekt.

 

Dokumenty do pobrania:

- Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja) 

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

            - edytowalny w EXCEL

            - w formacie PDF

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

           

- Biznesplan

            - wersja edytowalna w formacie WORD

            - w formacie PDF

- tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

           

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- Opis lokalnych kryteriów wyboru operacji

 

Punkty za doradztwo:

- Regulamin doradztwa

W tym naborze Wnioskodawca najpóźniej w terminie do 2 maja 2019 r. przesyła drogą elektroniczną wstępnie przygotowany wniosek wraz z biznesplanem do konsultacji na punkty.

 

Punkty za wskaźnik przedsiębiorczości na obszarze gminy:

Wnioskodawcy, którzy chcą otrzymać punkty w kryterium "wskaźnik przedsiębiorczości na obszarze gminy", muszą załączyć do wniosku zaświadczenie z urzędu gminy wystawione nie wzcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o stałym zameldowaniu na obszarze gminy.

 

- Oświadczenie RODO

 

Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji:

- Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji (Formularz 1/P-1.2.2/P-1.2.3);

- Oświadczenie, że Wnioskodawca nie jest zatrudniony na pełnym etacie (Formularz 2/P-1.2.2);

- Oświadczenie Wnioskodawcy o pozostawaniu w rejestrze bezrobotnych na dzień składania wniosku (Formularz 3/P-1.2.2).

 

- Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

- Regulamin Rady oceniającej wnioski

- Formularz umowy o przyznanie pomocy

- Załącznik do Umowy

- Załącznik - Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf)

 

Formularz wniosku o płatność:

- edytowalny w EXCEL

- w formacie PDF

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

- Załącznik – wykaz faktur

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx)

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego)

LGD Zielony Pierścień

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:637013

Wizyty z ostatnich 30 dni:11537

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2620

Użytkownicy online:2

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij