<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Nabór uzupełniający nr 11/2019/G – granty na zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza uzupełniający nabór wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadania w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego.

 

Limit środków dostępny w naborze: 139.029,00

 

Zadania, na które można otrzymać wsparcie to inicjatywy lokalne polegające na odnowieniu obiektów/atrakcji promujących dziedzictwo lokalne z obszaru Lokalnej Strategii Rozwoju jak np.: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski, cenne drzewa, pomniki, tablice pamiątkowe, eksponaty, zabytki.

 

Maksymalna intensywność wsparcia na jeden projekt dla:

- jednostki sektora finansów publicznych: do 63,63% wydatków kwalifikowanych;

- organizacji pozarządowej: do 97% wydatków kwalifikowanych;

- pozostałych podmiotów: do 80% wydatków kwalifikowanych.

 

UWAGA: o wsparcie finansowe nie mogą ubiegać się przedsiębiorcy.

 

Wysokość wsparcia na jeden projekt wynosi od 5000 zł do 15000 zł. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 

Termin składania wniosków o udzielenie wsparcia: od 21 stycznia do 15 lutego 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, pokój 01 na parterze.

 

Tryb składania wniosków o powierzenie grantu: wniosek o powierzenie grantu jest wypełniany przy użyciu Generatora dostępnego na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. Następnie wniosek musi być przesłany przez Generator oraz złożony w wersji papierowej (w 1 egz.) wraz z wymaganymi załącznikami (załączniki w 2 egz.) w miejscu wskazanym w pkt. 3 ogłoszenia. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 lutego 2019 r. o godz. 15.00. Za wnioski złożone w terminie uznane zostaną te, które faktycznie wpłyną w wersji papierowej (po wcześniejszym wypełnieniu w Generatorze wniosków) do Biura LGD (pokój 01) najpóźniej do godz. 15.00 w dniu 15 lutego 2019 r.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja)

 

Jak zarejestrować się w GENERATORZE WNIOSKÓW?

 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy: LINK DO GENERATORA

Informacja pomocnicza do wypełniania wniosku

 

Oświadczenie dotyczące podatku VAT

Oświadczenie właściciela nieruchomości

Oświadczenie o posiadaczu numeru identyfikacyjnego producenta

Oświadczenie RODO

 

Opis lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców

 

Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców:

 

Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji

Formularz z informacją na temat oddolnego charakteru inicjatywy

Formularz z informacją na temat liczby osób korzystających z odnowionych obiektów/atrakcji

Formularz z informacją na temat wartości odnawianego obiektu/atrakcji.

 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

Regulamin Rady LGD oceniającej wnioski

 

Procedura obsługi projektów grantowych

Karta wstępnej oceny wniosku

Karta "Weryfikacja zgodności grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW 2014-2020"

Wzór umowy o powierzenie grantu

Wniosek o rozliczenie zadania wraz ze sprawozdaniem

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego)

LGD Zielony Pierścień

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:746640

Wizyty z ostatnich 30 dni:13288

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3303

Użytkownicy online:4

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij