<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Nabór wniosków nr 16/2019 – wsparcie na współpracę przedsiębiorców w turystyce

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej z poddziałania 19.2  Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR dotyczącej świadczenia usług turystycznych w ramach Przedsięwzięcia 1.2.6 – Wspieranie współpracy między przedsiębiorcami w zakresie sieciowania usług turystycznych ujętego w Lokalnej Strategii Rozwoju.

 

Limit dostępnych środków w naborze wynosi 81.287 zł.

 

Termin składania wniosków: od 10 września do 30 września 2019 r.

 

Miejsce składania wniosków o udzielenie wsparcia: Biuro Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” w Kośminie, adres: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, pokój 01.

 

Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowanych.

 

Dokumenty do pobrania:

 

- Ogłoszenie o naborze wniosków (pełna wersja) 

 

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy:

            - edytowalny w EXCEL

            - w formacie PDF

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania:

            - w formacie EXCEL

            - w formacie PDF

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy

           

- Biznesplan

            - wersja edytowalna w formacie WORD

            - w formacie PDF

- tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu

        

- Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa:

            - Oświadczenie w formacie PDF

            - Oświadczenie w formacie EXCEL

            - Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

  

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

- Opis lokalnych kryteriów wyboru operacji

 

Oświadczenie RODO

 

Punkty za doradztwo:

- Regulamin doradztwa

W tym naborze Wnioskodawca najpóźniej w terminie do 23 września 2019 r. przesyła do Biura LGD drogą elektroniczną wstępnie przygotowany wniosek i biznesplan do konsultacji na punkty.

 

 

- Formularze dotyczące spełniania lokalnych kryteriów wyboru operacji:

- Oświadczenie Wnioskodawcy o okresie realizacji operacji;

- Informacja na temat planowanej promocji atrakcji turystycznych i ofert turystycznych.

Uzasadnienie innowacyjności operacji.

 

 

- Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami

- Regulamin Rady oceniającej wnioski

- Procedura naboru wniosków oraz oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD

 

- Formularz umowy o przyznanie pomocy

- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji

- Załącznik nr 2 do Umowy

- Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji

 

Formularz wniosku o płatność:

- edytowalny w EXCEL

- w formacie PDF

Instrukcja wypełniania wniosku o płatność

 

Formularz wniosku o wpis do ewidencji producentów (w celu nadania numeru identyfikacyjnego).

LGD Zielony Pierścień

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:762210

Wizyty z ostatnich 30 dni:11215

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:2649

Użytkownicy online:3

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij