<? echo meta(3); ?>
Banery (left)
LGD Zielony Pierścień

Kemping "Zielona Dolina" w Kośminie

LGD Zielony Pierścień

Kraina Rowerowa

LGD Zielony Pierścień

Fundacja "Przyroda Tradycja Ludzie"

LGD Zielony Pierścień

Ekomuzeum Lubelszczyzny "Żywa Tradycja"

LGD Zielony Pierścień

Centrum Produktu Lokalnego

LGD Zielony Pierścień

Szlaki Ornitologiczne

LGD Zielony Pierścień

Stowarzyszenie Greenways Polska

LGD Zielony Pierścień

Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Konkurs: Moja SMART wieś

 

Zapraszamy do udziału w konkursie Moja SMART Wieś organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 września br.

 

"Smart villages – Inteligentna wieś" to koncepcja rozwoju obszarów wiejskich. Inteligentna, zrównoważona i innowacyjna wieś, która wykorzystuje nowoczesne technologie w celu poprawy jakości i poziomu życia jej mieszkańców, nie musi pozostawać jedynie w sferze wymysłów futurystów. Wzrost efektywności zarządzania i świadczenia usług oraz poprawa konkurencyjności terenów wiejskich, przy jednoczesnym poszanowaniu ekonomicznych, społecznych i środowiskowych potrzeb obecnych i przyszłych pokoleń są możliwe już dzisiaj. Jak to zrobić? Konkurs na opis pomysłów i inicjatyw smart ma stanowić odpowiedź na wyzwania stawiane współczesnym wsiom.

 

Cel konkursu

 

Organizatorzy konkursu poszukują pomysłów i inicjatyw, które poprawiają jakość życia na wsi. Oczekuje się wskazania rozwiązań, w których wykorzystano nowoczesne technologie, między innymi w zakresie edukacji, usług społecznych, zdrowia, transportu, energii, handlu, czy też gospodarki odpadami. Jednak zakres tematyczny nie jest ograniczony wyłącznie do wskazanych dziedzin. Organizatorzy konkursu liczą na opis wszelkich innych inicjatyw, które sprawiły, że dzięki wykorzystaniu innowacyjnych technologii Twoja wieś stała się bardziej przyjazna.

Konkurs ma umożliwić wymianę poglądów oraz stworzyć bazę wiedzy, w której gromadzone będą przedsięwzięcia z zakresu smart villages, poprawiające atrakcyjność obszarów wiejskich.

 

Jak wziąć udział w Konkursie?

 

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przygotowanie pracy dotyczącej wskazanej tematyki oraz przesłanie kompletu dokumentów wskazanych w regulaminie w załączeniu na adres:

 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72

00-330 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Konkurs Moja smart wieś”,

lub drogą elektroniczną na adres: smart@irwirpan.waw.pl

 

Przesłane prace powinny mieć formę opisu lub eseju. Wskazane jest uzupełnienie prac zdjęciami, rysunkami, infografiką lub filmem. Maksymalna objętość pracy to 5000 słów.

 

Do kogo skierowany jest konkurs?

 

Konkurs skierowany jest do wszystkich osób, którym bliskie są sprawy wsi.

Wszelkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

 

Wytyczne

 

W przypadku opisu należy przedstawić:

 

1. Miejsce realizacji inicjatywy (lokalizacja)*;

2. Lata realizacji*;

3. Zdjęcia, rysunek, infografikę lub film prezentujące dobre praktyki;

4. Kto był inicjatorem realizacji inwestycji;

5. Koszt zastosowania z uwzględnieniem środków własnych i wielkości dofinansowania ze środków zewnętrznych, o ile jest to wiadome;

6. Opis przedsięwzięcia, z uwzględnieniem praktycznych jej aspektów*;

7. Kto jest beneficjentem rozwiązania dobrych praktyk*;

8. Uzasadnienie, że opisana inicjatywa promuje idee inteligentnych wsi (smart villages)*.

* pozycje obowiązkowe

 

Terminy

 

Zgłoszenia do konkursu oraz prace konkursowe należy składać do 15 września 2019 roku.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 października 2019 roku.

 

Informacje o laureatach zostaną umieszczone na stronie internetowej organizatora.

 

Kryteria konkursu

 

Nadesłane na konkurs prace będą weryfikowane formalnie i oceniane merytorycznie przez Kapitułę Konkursu, w skład której wchodzą przewodniczący, sekretarz i pięciu członków. Ocenie podlega dobór i zgodność obszaru tematycznego z tytułem i założeniami konkursu (poprawność ujęcia treści pod względem merytorycznym), sposób ujęcia tematu i prezentacji treści, praktyczna użyteczność pracy, poprawność ujęcia treści pod względem językowym.

 

Nagrody

 

Dla najlepszych autorów przewidziane są nagrody pieniężne, które zostaną wręczone podczas uroczystej gali. Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:

 

• I nagroda – 5000 zł

• II nagroda – 4000 zł

• III nagroda – 3000 zł

• oraz 7 wyróżnień po 1000 zł. 

 

Konkurs organizowany jest przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN, wraz z partnerami - Fundacją Wspomagania Wsi, Związkiem Gmin Wiejskich RP, RURBAN Wieś-Miasto-Region.

 

Więcej informacji o konkursie na stronie organizatora: http://smart.irwirpan.waw.pl/

LGD Zielony Pierścień

 

 

 

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

 

Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie „Wsparcie kosztów bieżących i aktywizacji”.

Celem operacji jest sprawne wdrażanie lokalnej strategii rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.

Adres:

Lokalna Grupa Działania
"Zielony Pierścień"
Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn
tel./fax +48 81 50 16 140
tel.  +48 81 50 16 141
​e-mail: lgd@zielonypierscien.eu

Statystyki:

Wszystkie wizyty:746699

Wizyty z ostatnich 30 dni:13313

Wizyty w ciągu ostatniego tygodnia:3307

Użytkownicy online:1

Copyright © LGD Zielony Pierścień - 2016.
Projekt i wykonanie - Freeline.
Polityka prywatności
Ta strona korzysta z plików cookie. Używając tej strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami Twojej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się więcej w jakim celu są używane oraz o zmianie ustawień przeglądarki. Kliknij tutaj »
zamknij